Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QĐ 04a v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024.

(Tải File đính kèm)

04aBa công khai 02-12-2023
2 CV số 22 KH tổ chức ngày hội CNTT và Stem ngành GDDT huyện Sóc Sơn năm học 2023 - 2024.

(Tải File đính kèm)

22Ba công khai 02-12-2023
3 CV số 333 v/v Tăng cường thực hiện văn hóa chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học.

(Tải File đính kèm)

333Ba công khai 02-12-2023
4 CV số 332 v/v Tăng cường thực hiện văn hóa ứng xử bảo đảm ANAT trường học, PCCC và ATGT.

(Tải File đính kèm)

332Ba công khai 02-12-2023
5 CV 262 v/v Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2023 - 2024.

(Tải File đính kèm)

262Ba công khai 02-12-2023
6 CV số 143 v/v Tổ chức HD hoạt động Stem trong giáo dục tiểu học.

(Tải File đính kèm)

143Ba công khai 02-12-2023
7 CV số 217 v/v Dự chuyên đề thành phố cấp TH năm học 2023 - 2024.

(Tải File đính kèm)

 Ba công khai 02-12-2023
8 CV 206 v/v Tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023 - 2024.

(Tải File đính kèm)

206Ba công khai 02-12-2023
9 CV 3277 v/v Thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng CDNN

(Tải File đính kèm)

3277Ba công khai 02-12-2023
10 KH 251 thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng.

(Tải File đính kèm)

251Ba công khai 02-12-2023
11 TT số 02 Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức

(Tải File đính kèm)

02Ba công khai 02-12-2023
12 CV 2613 v/v Bổ sung, làm sạch CSDL hồ sơ CBCCVC.

(Tải File đính kèm)

2613Ba công khai 02-12-2023
13 CV 1805 v/v Hướng dẫn một số nội dung thăng hạng CDNN GVMN, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

1805Ba công khai 02-12-2023
14 KH 01 Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023.

(Tải File đính kèm)

01Ba công khai 02-12-2023
15 CV 65 v/v Khen thưởng gương ĐHTT trong thực hiện phong trào

(Tải File đính kèm)

65Ba công khai 02-12-2023
12
Tiểu học Trung Giã A