Cập nhật : 10:2 Thứ bảy, 2/12/2023
Lượt đọc: 45

QĐ 04a v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024.

Số/Ký hiệu: 04aNgày ban hành: 30/9/2023
Ngày hiệu lực: 30/9/2023Người ký: Nguyễn Thị Kim Cúc
Tiểu học Trung Giã A