Điạ chỉ: Phố Nỷ- Trung Giã- Sóc Sơn- Hà Nội

Điện thoại: 02466746966

Email: tthtga_socson@hanoi.gov.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Kim Cúc

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Hiệu Phó

Đỗ Thị Thu
Đỗ Thị Thu
Tiểu học Trung Giã A