Cập nhật : 9:6 Thứ bảy, 2/12/2023
Lượt đọc: 253

TT số 02 Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức

Số/Ký hiệu: 02Ngày ban hành: 2/2/2021
Ngày hiệu lực: 2/2/2021Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Tiểu học Trung Giã A